PHP - Encode

Mã hóa code PHP


Sao chép và dán đoạn mã php của bạn vào ô bên dưới

PHP source code

PHP Encode


Chú ý: đây chỉ là giải pháp phòng tránh hoặc tạo ra sự phức tạp khi lấy trộm mã php dành cho những đối tượng người dùng không chuyên sâu về công nghệ thông tin và đây không phải là giải pháp tuyệt đối để bảo mật mã PHP của bạn


Sao chép và dán đoạn mã hóa php của bạn vào ô bên dưới

PHP Encode

PHP source code